Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 2

Beste inwoners,

Toen ik gisteravond de dag overpeinsde, besefte ik weer hoe lastig deze tijd voor ons is. Het RIVM gaf woensdag voorzichtig aan dat de groei van het aantal besmettingen langzaam afvlakt. Dat stemde me hoopvol. En niet veel later kreeg ik telefonisch het verdrietige bericht dat er in Stichtse Vecht twee inwoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee heeft onze gemeente nu drie dodelijke slachtoffers van het coronavirus te betreuren. Hoewel ik weet dat dit niet alleen onze gemeenschap treft, raakt het nieuws me. Wat een verlies. Om je machteloos bij te voelen. Ik denk aan de nabestaanden, familie en vrienden die dit verlies doormaken. Tegen hen zeg ik: wij leven met u mee.

Maar meeleven alleen is niet voldoende. En daarom vraag ik u ook nu weer: houd u alstublieft aan de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Neem die 1,5 meter afstand. Blijf thuis als dat kan. Zo remmen we het virus zoveel als mogelijk af. Zo beschermen we onze kwetsbare inwoners. En zo houden we het zorgsysteem overeind dat we nu keihard nodig hebben. De maatregelen zijn noodzakelijk: alleen op deze manier kunnen we deze lastige periode zo goed mogelijk met elkaar doorkomen.

Als gemeente werken we hard om de dienstverlening en sturing door te laten gaan, onder deze omstandigheden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, maar dat kan niet altijd over zaken waarvoor andere overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn. Als gemeente verwijzen wij daarom bijvoorbeeld naar de website van de GGD regio Utrecht en het RIVM. Daar is veel informatie te vinden over de actuele ontwikkelingen van het coronavirus. Zoals het aantal positief geteste inwoners en het aantal inwoners in Nederland dat aan de gevolgen van het virus is overleden.

Op dit moment heeft de zorg voor inwoners absolute prioriteit terwijl het coronavirus zich nog steeds relatief snel verspreidt. Het is niet vanzelfsprekend om specifiek voor onze gemeente informatie te krijgen over positief geteste inwoners, herstelde coronapatiënten en mensen die helaas zijn overleden. Dat is anders dan wij gewend zijn, maar in deze tijd is dat helaas zo. Gelukkig zijn er ook veel mensen die herstellen van het coronavirus. Ook in Stichtse Vecht, zo weet ik uit mijn contacten met een aantal van hen. Feit is dat wanneer iemand 24 uur volledig klachtenvrij is, hij of zij weer aan het maatschappelijke leven kan deelnemen.

Het zijn lastige tijden. Maar geen tijden om de moed te verliezen. Laten we naar elkaar blijven omkijken en elkaar helpen waar dat kan. Zoals ik ook in mijn videoboodschap zei en in mijn eerdere brief aan u schreef: houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht

Beste inwoners,

De maatregelen van de overheid tegen het verspreiden van het coronavirus raken ons allemaal. Thuis, op het werk, op straat. Er doet zich een situatie voor die we niet eerder hebben meegemaakt. En die telkens verandert. Dat is onwennig, soms zelfs beangstigend, want we verliezen voor ons gevoel de controle op ons eigen leven. Iedereen gaat daar anders mee om. Als uw burgemeester wil ik u op het hart drukken om de maatregelen te steunen en hieraan mee te werken. Zodat we met elkaar en met ons gezonde verstand er voor zorgen dat we het coronavirus kunnen afremmen en onze samenleving draaiende houden.

Uw gemeente werkt lokaal en regionaal, voor en achter de schermen aan een passend antwoord op de gevolgen van de maatregelen. We zorgen dat onze dienstverlening zoveel als mogelijk door kan gaan en het gemeentebestuur de besluiten kan nemen die nodig zijn. Het is goed en belangrijk dat de overheid een pakket aan maatregelen neemt dat ondernemers helpt om deze periode door te komen. Denk aan onze restaurants en cafés. Grote en kleine bedrijven, zzp’ers: de gevolgen zijn groot.

Ik heb ook een persoonlijke oproep: kijk naar elkaar om, houd rekening met elkaar, met de ouderen en met mensen met een slechte gezondheid. Zij zijn het meest kwetsbaar. Omdat het voor hen niet verstandig is om de deur uit te gaan, kunnen we hen een handje helpen. Een boodschap doen en wat extra aandacht geven bijvoorbeeld. Niet alleen ‘online’ maar ook via een telefoontje, een briefje door de deur of een ander gebaar. Dit doet wonderen.

Het was mijn bedoeling om in de eerste maanden als burgemeester met tal van werkbezoeken de gemeente beter te leren kennen. Ook de weekmarkten had ik op het oog als plek om inwoners te kunnen spreken en te ontmoeten. Hoewel ik de achterliggende weken al op de nodige plekken ben geweest, dwingen de maatregelen rondom het coronavirus mij op dit punt even een pas op de plaats te maken. Zodra het kan, pak ik de draad vanzelfsprekend weer op.

Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat ik grote waardering heb voor de mensen die nu, dag en nacht, werken voor onze gezondheid en veiligheid. Voor onderwijzers, de mensen in de zorg en iedereen die nu vanwege de aard van zijn of haar werk hard nodig is. Dank en groot respect voor alles wat u op dit moment doet!

In de anderhalve maand dat ik nu uw burgemeester mag zijn, heb ik Stichtse Vecht leren kennen als een warme en betrokken gemeenschap. Dat blijkt ook wel uit de maatschappelijke initiatieven die ook in Stichtse Vecht het licht zien. U biedt hulp aan, neemt initiatief en toont solidariteit. Bijvoorbeeld door elkaar te ondersteunen bij de opvang van kinderen en het boodschappen doen voor ouderen. Dit geeft mij en ons allemaal vertrouwen dat we dit samen kunnen klaren. Het coronavirus maakt ons sterker in onze saamhorigheid.

Ik wens iedereen toe dat we de komende periode goed doorkomen met elkaar. Houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders

Bedankt Haarlemmermeer!

Deze week eindigt na bijna 6 jaar mijn wethouderschap voor de gemeente Haarlemmermeer. Het was een voorrecht om voor en mét onze inwoners en ondernemers te kunnen werken op de portefeuilles Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid. Natuurlijk verlaat je een gemeente als Haarlemmermeer niet zomaar. Vooral niet als je er, zoals ik, geboren en getogen bent. Maar de mogelijkheid om burgemeester te worden in de gemeente Stichtse Vecht kón ik niet voorbij laten gaan.

Voor wie het niet kent: de gemeente Stichtse Vecht ligt ruwweg tussen Amsterdam en Utrecht. De gemeente telt inmiddels zo’n 65.000 inwoners en is in 2011 ontstaan na een fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Net als Haarlemmermeer bestaat het uit verschillende grotere en kleinere kernen; 12 om precies te zijn. Daar waar Haarlemmermeer grotendeels omzoomd wordt door de Ringvaart, heeft Stichtse Vecht het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht met zijn mooie buitenplaatsen.

Buitenplaats Goudestein in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.
Buitenplaats Goudestein in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.

In de verschillende afscheidsinterviews die ik de afgelopen dagen heb gegeven, is me gevraagd of het burgemeesterschap altijd al een droom of een ambitie is geweest. Ik heb telkens op die vraag geantwoord dat het niet zo was dat ik op een ochtend de gordijnen opendeed en dacht: “ik wil burgemeester worden!”. Bij mij is het besef dat het burgemeesterschap een mooie vervolgstap in het openbaar bestuur zou kunnen zijn echt langzaam, tijdens mijn wethouderschap, gegroeid. Het vindt bij mij zijn oorsprong in de wens en behoefte om met mijn kennis en ervaring iets te kunnen doen voor het algemeen belang. Een onafhankelijke rol, zoals die van burgemeester, past mij bovendien als persoon goed.

De gemeente Stichtse Vecht volgde ik overigens al een tijdje. Het is vanuit verschillende perspectieven een interessante gemeente. Een gemeente met een rijke historie, waar stad en landelijk gebied in elkaar overvloeien en waar veel gebeurt. Toen de kans zich dan ook voordeed, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd naar de functie van eerste burger. Omdat ik in Haarlemmermeer een lokale partij heb vertegenwoordigd, Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP), word ik in Stichtse Vecht de facto partijloos burgemeester. Nu wordt elke burgemeester geacht onafhankelijk te zijn en boven de partijen te staan maar partijloos, dus niet lid van een politieke partij, zijn er maar weinigen. Slechts zo’n 3% van alle burgemeesters in Nederland was in 2019 partijloos.

Ik heb, zo vlak voor mijn vertrek, ook vaak de vraag gekregen waar ik het meest trots op ben. Het zijn eigenlijk te veel zaken om op te noemen maar eentje is zeer zeker het programma Zaai. Met dit programma hebben we de achterliggende jaren tientallen startende ondernemers en zelfstandige professionals (zp’ers) uit onze gemeente op weg geholpen om hun onderneming tot een succes te kunnen maken. Haarlemmermeer is immers niet alleen de gemeente met de grote, internationale bedrijven op Park 20/20 maar ook die van de ondernemer die vanuit zijn zolderkamer opereert. En elk van die twee categorieën ondernemers draagt bij aan de sterke economische positie van de gemeente Haarlemmermeer. Ik heb me daarom niet alleen in Haarlemmermeer maar ook bij mijn collega’s van de 40 grootste gemeenten (de G40) hard gemaakt voor de belangen van juist díe groep ondernemers.

Waar ik ook blij mee ben, is dat we met de aanpak “Werk boven Uitkering” erin zijn geslaagd om het aantal mensen te beperken dat een beroep op een bijstandsuitkering moet doen. Zoveel als mogelijk proberen we hen naar een passende plek op de arbeidsmarkt te leiden. En met succes! Verder heeft onze werkorganisatie AM match laten zien dat ook mensen met een arbeidsbeperking succesvol aan het werk kunnen worden geholpen. Heel belangrijk, want werk is zoveel meer dan alleen een inkomen. De gemeentelijke herindeling van 2019 waaruit de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ontstaan en waarbij ik zelf nauw betrokken was, is voor mij ook een mijlpaal. De opsomming had nog langer kunnen zijn maar dit is wel een mooie greep uit de zaken waarop ik met trots terugkijk.

Ik dank iedereen voor het vertrouwen, het werkplezier en vooral de samenwerking; een wethouder is niets in zijn eentje. De gesprekken met de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer hebben mij altijd goed gedaan en waren erg belangrijk voor mij. Dáár ligt mijn motivatie voor mijn keuze voor het openbaar bestuur. Voor hen wil ik het verschil proberen te maken.

Het was een fijne tijd. Bedankt Haarlemmermeer!

Reageren op dit bericht? Klik hier!