Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 7

Stichtse Vecht, 8 oktober 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Het gaat niet goed met het indammen van het coronavirus. Het aantal besmettingen in onze gemeente neemt de afgelopen weken fors toe. Ik krijg dagelijks bericht over nieuwe besmettingen. En dat zijn er iedere dag meer. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze regio loopt gestaag op. Dat alles baart mij zorgen. En is frustrerend, want ik zie zelf dat veel inwoners en ondernemers heel goed hun best doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas blijkt dat niet voldoende.

Het was even slikken toen we vorige week de extra maatregelen hoorden die het kabinet aankondigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ingrijpend en beïnvloeden ons dagelijks leven. Het komt er op neer dat we een stapje terug moeten doen. Minder sociale contacten. Dat betekent onder meer niet naar de voetbalwedstrijden van onze kinderen kijken, eet- en drinkgelegenheden eerder dicht en beperkt bezoek aan kerken. Maar ook met een mondkapje op in publieke binnenruimten. De maatregelen zijn niet leuk maar helaas wel hard nodig. We kunnen nu niet anders dan alles op alles zetten. Anders gaan we straks terug naar de maatregelen die vanaf half maart, aan het begin van de coronacrisis, onze samenleving nagenoeg stillegden. Dat is niet goed voor onze economie en voor onze samenleving.

Wanneer ik met inwoners en ondernemers spreek, hoor ik dat de meningen uiteen lopen. Over de maatregelen, mondkapjes, wel of niet op bezoek bij kwetsbaren, hoeveel mensen er in een restaurant of in een kerk mogen en over de aangepaste sluitingstijden voor onze restaurants en cafés. Begrijpelijk. Ik haal er ook uit dat we allemaal wel klaar zijn met het coronavirus. Met de hele tijd rekening houden met iets onzichtbaars dat iedere keer weer voor verandering zorgt. En toch… zolang er geen medische remedie tegen het coronavirus is, kunnen we niet anders dan onszelf beperkingen opleggen.

Ik realiseer me dat er heel veel van u gevraagd wordt. Vooral ook van de grote groep kinderen en jongeren die over het algemeen weinig last heeft van het virus. Van de ondernemers – ik denk onder meer aan de horeca – die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. Van de ouderen en kwetsbaren die nu weer extra voorzichtig moeten zijn en minder deel kunnen nemen aan het sociale leven. Iedereen wordt geraakt door het coronavirus en de gevolgen ervan. Maar samen hebben we, met hoe we ons binnens- en buitenshuis gedragen, de sleutel in handen om het coronavirus onder controle te krijgen. U en ik moeten er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen afneemt en bijvoorbeeld de zorg niet verder onder druk komt te staan. We doen het voor onze dierbaren, het zorgpersoneel, voor uw kwetsbare vriendin of buurman. We doen het om te voorkomen dat de samenleving opnieuw tot stilstand komt.

Daarom kunnen we nu niet anders dan een stapje terug doen. Een stapje terug doen in ons sociale leven. Een stapje terug doen als het gaat om reizen, eropuit gaan. Beperk uw reisbewegingen. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Neem die anderhalve meter afstand in acht. Houd u aan de hygiënerichtlijnen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Vermijd drukte en geef de ander de ruimte. Ik vraag u om het dringende advies op te volgen om in publieke binnenruimten zoals winkels, cafés en restaurants, musea en overheidsgebouwen een mondkapje te dragen. Bij de balies van burgerzaken op ons eigen gemeentekantoor doen we dat inmiddels ook en vragen we onze bezoekers om ook een mondkapje te dragen.

De komende periode weten we of de maatregelen voldoende effect hebben. Laten we allemaal de schouders eronder zetten, om erger te voorkomen. We hebben bewezen dat we het verschil kunnen maken en dat doen we wat mij betreft nu weer.

Hou vol!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 6

Stichtse Vecht, 27 augustus 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

De afgelopen weken hadden velen van u vakantie. Misschien bent u weggegaan of heeft u, net zoals ikzelf, gekozen voor een vakantie in eigen land. Zelf heb ik de gelegenheid aangegrepen om samen met mijn vrouw Stichtse Vecht en omgeving verder te verkennen en dat is prima bevallen!

Tijdens onze uitstapjes door Stichtse Vecht heb ik gezien dat u elkaar de ruimte gaf op wandelpaden of op het water, waar het heerlijk vertoeven was tijdens het warme weer van de afgelopen tijd. Maar ik heb ook wel wat zorg over de drukte die ik soms heb gezien: op straat, in winkels, op terrassen en ook op fietspaden. De aandacht voor het coronavirus verdwijnt hier en daar naar de achtergrond en lijkt geen prioriteit meer te hebben.

Het gebeurt vaak nog niet eens doelbewust, maar sluipt er ook een beetje in. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er immers al zo’n half jaar en gelukkig hebben die resultaat gehad. De dreiging van het virus nam af, steeds minder mensen raakten besmet. Bovendien was het ook nog eens vakantie. Gezellig bij elkaar op bezoek en op het terras, en naar een feestje of barbecueën. En de anderhalve meter? ‘Ach, we zijn toch in de buitenlucht. We zijn onder elkaar. Mij mankeert niets.’ Misschien herkent u deze reacties ook wel in uw eigen omgeving?

Maar helaas zien we dat het aantal besmettingen, ook in Stichtse Vecht, de achterliggende weken is opgelopen. Dat baart mij zorgen. De besmettingen vinden vooral in huiselijke kring plaats. Juist tijdens díe momenten waarop we ontspannen, vrienden en familie opzoeken. Allemaal hebben we daar behoefte aan. Maar we mogen niet vergeten dat het coronavirus niet weg is. Juíst om te voorkomen dat er nieuwe maatregelen moeten worden afgekondigd, moeten we ons aan de basisregels houden.

Dus: houd anderhalve meter afstand, was vaak uw handen, vermijd drukte, blijf bij klachten thuis en laat u testen als u klachten heeft. Maar ook, nog steeds, zoveel mogelijk thuis werken blijft het devies. En nu dus ook de oproep om thuis het aantal mensen dat samenkomt te beperken. Duidelijke maatregelen, duidelijk advies.

Ik merk dat mijn zorg ook gedeeld wordt door inwoners. Velen van u benaderen de gemeente met het verzoek om te blijven hameren op naleving van de coronaregels. Een tweede uitbraak heeft namelijk grote gevolgen voor onder meer kwetsbare inwoners en onze economie. Die treft heel direct de horeca, winkels, sportverenigingen, culturele instellingen, etc. en kan hele vervelende gevolgen hebben voor het onderwijs en de gezondheidszorg. We moeten proberen om dit met elkaar te voorkomen. Het klinkt misschien als een cliché, maar het is echt zo: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ook als gemeente zetten we een tandje bij. We zoeken contact met specifieke doelgroepen zoals ondernemers, studenten en jongeren. Onze ondernemers heb ik onlangs in een brief bedankt voor hun inzet en nog eens om extra aandacht voor de coronamaatregelen gevraagd en de handhaving daarvan.

Het gaat erom dat we de risico’s van verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Helaas betekent dat ook dat publieksevenementen zoals de Vechtse Vaarparade en Maarssen on Ice, dit jaar niet doorgaan. In het besef dat drukbezochte evenementen op dit moment als gevolg van het coronavirus risicovoller zijn voor bezoekers en vrijwilligers, en het voldoen aan de coronamaatregelen veel vraagt, hebben verschillende organisaties begrijpelijkerwijs hun evenement geannuleerd. Jammer, want het zijn evenementen waar we allemaal naar uitkijken, maar ik heb veel respect voor de organisatoren die dit lastige besluit toch genomen hebben.

Een snelle oplossing voor het coronavirus ligt op korte termijn niet in het verschiet. En ja, iedereen is wel klaar met het coronavirus maar zolang het virus nog onder ons is, moeten we echt volhouden. Overal, jong of oud. En dat betekent voor ieder van ons iets anders.

We zullen echt nog goed de balans moeten blijven houden tussen dat wat kan en dat wat we eigenlijk willen. Alleen zó heeft en houdt iedereen de ruimte om te leven, te werken, te leren en te ondernemen. Misschien niet helemaal precies zoals we dat altijd willen, maar wel is dat op dit moment de beste manier om weg te blijven van strengere maatregelen, met alle gevolgen van dien.

Ik heb er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken en reken op uw medewerking!

Blijf gezond!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 5

Stichtse Vecht, 9 juli 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Na maandenlang binnen zitten, thuiswerken, vooral bezig zijn met wat niet kan of mag, komt er meer ruimte voor ons allemaal. Vanaf 1 juli heeft het kabinet de maatregelen flink versoepeld. Meer nog dan de meesten onder ons hadden gehoopt en voorzien. Dankzij de inzet en flexibiliteit van ons allemaal hebben we het coronavirus voor nu onder controle gekregen. Daar kunnen we trots op zijn en dat verdient een compliment aan ons allemaal!

We kunnen bij elkaar op bezoek, een terrasje pakken, naar de bibliotheek, het museum of de bioscoop of naar een klein concert gaan. De sportscholen zijn ook weer open. Zo pakken we ons leven weer op. We gaan een periode in waarin weer veel meer kan. Een fijn vooruitzicht, maar de ‘ruimte met regels’ brengt ook zorgen met zich mee.

Want hoe houden we het veilig voor elkaar? Hoe gaan we om met anderhalve meter afstand? Hoe houden we de ingesleten basisregels – handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, afstand bewaren en drukte vermijden – vol? Belangrijke vragen omdat het risico van een tweede corona-golf of een lokale uitbraak aanwezig is. Het is daarom van belang dat we ons aan de richtlijnen blijven houden en alert zijn. Laten we voorzichtig blijven, want we doen het voor de gezondheid van ons allemaal. We kunnen genieten van de ruimte, maar niet onverschillig worden.

Nog een week en dan begint voor velen de zomervakantie. We hebben allemaal een intensieve tijd achter de rug en verlangen naar rust en ontspanning. Ik gun het u van harte! Deze zomer ziet er als gevolg van het coronavirus wel anders uit dan wij gewend zijn. Ik zie om me heen dat veel mensen ervoor kiezen om dit jaar in eigen land te blijven in plaats van naar het buitenland af te reizen.

Voor de thuisblijvers heeft Stichtse Vecht een hoop te bieden. Om met name kinderen en jongeren in Stichtse Vecht toch een alternatief te bieden tijdens de vakantie, is het Sportpunt Stichtse Vecht in gesprek met verenigingen, clubs en buurtsportcoaches om te kijken of er extra zomeraanbod georganiseerd kan worden voor hen. Gelukkig valt er voor jong en oud dicht bij huis veel moois te ontdekken. De omgeving van ons eigen Stichtse Vecht met zijn diverse natuur en rijke culturele erfgoed is prachtig en het (her)ontdekken zeker waard. Ik kijk nog steeds mijn ogen uit.

Ik ben vijf maanden uw burgemeester. Wanneer ik terugkijk op die periode dan voelt het langer geleden; de tijd is omgevlogen. Het verbaast mij hoe snel ik mij hier thuis voel. Uw warme ontvangst heeft daar beslist een belangrijke rol in gespeeld. In de eerste weken heb ik het geluk gehad veel handen te mogen schudden tijdens tal van boeiende bijeenkomsten. Daardoor heb ik al veel inwoners kunnen ontmoeten. Ik ben blij dat de versoepeling van de coronamaatregelen mij de mogelijkheid biedt de gemeente en haar inwoners verder te leren kennen.

Bij mijn aantreden stond er een uitgebreid kennismakingsprogramma klaar dat mij langs alle kernen in Stichtse Vecht zou brengen om inwoners, ondernemers, en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Mijn agenda was daar helemaal op afgestemd. Na ruim een maand kwam er een dikke streep door mijn inwerkperiode door het coronavirus. Net als bij velen van u zijn de uitbraak van het virus en de maatregelen die daarop steeds werden genomen mijn dagelijks handelen gaan bepalen. Ook ik werd een fanatieke thuiswerker, die achter de laptop met camera gesprekken voerde.

Ik zag hoe u de schouders eronder zette en zorgde voor elkaar. Al die mooie initiatieven gaven mij een warm gevoel. De achterliggende maanden heb ik gezien hoe de verbondenheid die onze gemeenschap kenmerkt zich toonde in kleine en grote gebaren. Ik wens ons van harte toe dat we deze mooie voorbeelden van solidariteit en saamhorigheid kunnen behouden.

Mijn echtgenote en ik verhuizen deze maand naar Stichtse Vecht. Ik ben er van overtuigd dat we ons zeker snel thuis voelen. Ik zie er naar uit om mensen te ontmoeten, een fietstocht te maken langs de Vecht en deel uit te maken van de gemeenschap. Samen met u werk ik graag verder aan onze mooie gemeente.

Ik wens u allemaal een prachtige zomer en een welverdiende vakantie toe!

Blijf gezond!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 4

Stichtse Vecht, 28 mei 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

De maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus hebben de afgelopen elf weken veel van ons gevraagd. De eerste, acute fase van de crisis, waarin we beperkt waren in onze bewegingsvrijheid, hebben we achter de rug. Het was ‘alle hens aan dek’ om met elkaar het coronavirus onder controle te krijgen. Het binnen blijven en thuiswerken, met lege straten voelde heel onwerkelijk. Soms was het ook heel eenzaam zonder familie of vrienden, of zonder collega’s om ons heen. Ik heb gezien hoe wij als gemeenschap daarmee zijn omgegaan. Niet alleen omdat velen zich zo goed aan de regels hebben gehouden, maar juist ook omdat velen extra hebben omgekeken naar buurtgenoten die het moeilijk hadden. We hebben het met en voor elkaar gedaan!

Zo langzamerhand wordt zichtbaar dat de omvang van de crisis groot is en dat we als gemeenschap schade hebben opgelopen. Het coronavirus heeft dierbaren van ons weggenomen. Contact met familie en vrienden moest op afstand georganiseerd worden. Hen helpen of omhelzen was er niet bij.

Ondernemers hebben het moeilijk en het einde is nog niet altijd in zicht. Het doet ongelofelijk pijn om te zien wat deze crisis doet met sommige bedrijven waar zo hard  – en soms jarenlang – aan is gewerkt. Als gemeente willen we hen niet alleen een hart onder de riem steken door langs te gaan of op een andere manier contact op te nemen, maar kijken we ook hoe we ondernemers en zelfstandigen verder kunnen helpen.

Door de inzet van ons allemaal is het nu mogelijk om de maatregelen te versoepelen. Kinderen gaan weer naar school en sportclubs. De kappers zijn open, de markten kunnen weer als vanouds gehouden worden en de sportvelden worden weer gebruikt. Deze week hebben de bibliotheken hun deuren geopend en vanaf 1 juni kunnen we weer naar cafés, restaurants, bioscopen, musea en theaters. Het zomerse weer lokt ons naar buiten. Voor een wandeling, fietstocht of een tochtje op de Vecht. Een heerlijk vooruitzicht, waarop ik me ook verheug!

Stukje bij beetje hebben we meer ruimte gekregen, en dat is fijn. Maar toch: het coronavirus is nog steeds onder ons en dat brengt onzekerheid met zich mee. Er is nog geen zicht op een vaccin. Misschien leidt een tweede uitbraak van het virus weer tot verscherping van de maatregelen en moeten we weer een stap terug doen.

Daarom is het belangrijk dat we de basisregels die de verspreiding van het virus moeten voorkomen blijven naleven: werk zoveel mogelijk thuis, was vaak de handen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en blijf bij verkoudheidsklachten thuis. Daarmee houden we het veilig voor onszelf en onze omgeving.

Naleving van de regels vraagt om gezond verstand, geduld en aanpassingsvermogen. Wat doet u bijvoorbeeld als u een leuk uitstapje heeft bedacht en het wordt onderweg duidelijk dat veel meer mensen dit zelfde idee hadden? Het is dan echt verstandig rechtsomkeert te maken. Ga naar een andere plek of weer naar huis. Ga een andere keer op pad, als het minder druk is en u wél de 1,5 meter afstand kunt bewaren. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor de ander.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de beschikbare en soms schaarse ruimte veilig gebruiken. We moeten ook anderen die veilige ruimte gunnen. Zo kunnen we stap voor stap met elkaar gaan werken aan herstel. Herstel van samen leven en ook herstel van de economie.

Zolang het coronavirus onder ons is en er geen vaccin is, moeten we dus verstandig zijn. Ik blijf dus om uw medewerking en begrip vragen. Houd u aan de basisregels, blijf naar elkaar omkijken. Wees tolerant en help elkaar. Samen kunnen we dit!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 3

Stichtse Vecht, 23 april 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Het is volop lente. Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar de bijzondere dagen die we jaarlijks deze tijd van het jaar met het hele land beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat deze evenementen en herdenkingen niet doorgaan dit jaar. Tenminste, niet in de vorm die we gewend zijn.

Natuurlijk kunnen we wel iets doen, want we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is belangrijk en waardevol om de doden te herdenken, stil te staan bij de bevrijding van ons land 75 jaar geleden en Koningsdag te vieren. Dus laten we samen doen wat mogelijk is om er thuis een paar bijzondere dagen van te maken.

Koningsdag

Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis. Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd. Ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Daarnaast is het ook niet de bedoeling om thuis feestjes met meer mensen dan alleen huisgenoten te organiseren.

Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen om er dit jaar een feestelijke dag van te maken? Om Stichtse Vecht in oranjesfeer te brengen roep ik u op om op 27 april allemaal de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen.

Landelijk is een aantal initiatieven gelanceerd, zoals een nationale aubade om 10.00 uur uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. Zij roepen daarbij iedereen op met zo veel mogelijk mensen vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee te zingen of te spelen. Om 12.00 uur begint een digitale vrijmarkt en om 16.00 uur is een nationale toost. In het hele land wordt in huiselijke kring dan het glas geheven op de 53ste verjaardag van onze Koning.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een speciale website geopend waarop Koningsdag thuis online gevierd kan worden. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen op 27 april online samenkomen om het gevoel van Koningsdag te beleven en met elkaar te delen.

Verder kunt u zelf van alles organiseren met inachtneming van de geldende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Denk aan livestreams van optredens, online bingo’s, online quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon aan ons zorgpersoneel: het kan allemaal. Laagdrempelig, gratis en gezellig: helemaal in de sfeer van Koningsdag dus.

Dodenherdenking

De Dodenherdenking is voor veel mensen in Nederland een belangrijk moment in het jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Dat maakt het extra pijnlijk dat de herdenking niet op de traditionele manier kan plaatsvinden. In plaats van samen de doden te herdenken, herdenken we dit jaar thuis.

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vindt plaats zonder publiek, maar wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de NOS. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, alleen in aanwezigheid van minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Omdat er ook in de kernen van Stichtse Vecht geen herdenkingsplechtigheden met publiek kunnen plaatsvinden, geven we samen met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht een andere invulling aan de Dodenherdenking. Namens het gemeentebestuur zal ik gedurende de dag bij één van de herdenkingsmonumenten in onze gemeente een krans leggen. Gedurende de dag leggen kleine vertegenwoordigingen van de lokale Oranjevereniging of het 4-5 mei comité in de kernen een krans bij de monumenten daar. Dit alles zonder publiek.

RTV Stichtse Vecht maakt een speciale herdenkingsreportage van de kransleggingen en deze zal ’s avonds omstreeks 20.30 online verspreid worden.

Samen met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht nodig ik iedereen die een blaasinstrument bespeelt uit om in de eigen tuin, balkon of vanuit het open raam om 19.58 uur het taptoe-signaal mee te spelen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna wordt iedereen uitgenodigd thuis het Wilhelmus mee te zingen.

Bevrijdingsdag

Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Normaal gesproken een reden om deze dag nog uitbundiger dan anders te vieren. Het is immers een jubileumjaar! Als gevolg van het coronavirus kan dat nu helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door digitaal met elkaar te delen welke gedachten en gevoelens we hebben bij 75 jaar vrijheid.

Houd vol!

We leven al weken in bijzondere en voor sommigen van u moeilijke omstandigheden. Het is een situatie die het uiterste van ons vraagt. Ik leef mee met iedereen die direct of indirect getroffen is door het coronavirus, of door de beperkingen waarmee we nog enige tijd moeten leven. In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten moeten we volhouden. Door verstandige keuzes te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis komen.

De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf zoveel mogelijk thuis en houd, als u het huis uit gaat om boodschappen te doen of een ommetje te maken, altijd 1,5 meter afstand. Dit geldt ook op Koningsdag en 4 en 5 mei.

Ik vertrouw erop dat, nu veel van de maatregelen langer duren, u zich daaraan blijft houden, de juiste beslissingen neemt en het hoofd koel houdt. Gelukkig houden verreweg de meeste mensen zich aan de regels en weten ze ook waarom ze dat doen. Ik wil u bedanken voor uw discipline, uw begrip en uw geduld. Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt. Mensen helpen elkaar, met kleine en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. En mensen verzinnen creatieve manieren om het dagelijks leven dragelijker, leuker en mooier te maken.

Laten we die saamhorigheid en die creativiteit gebruiken om Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag recht te doen. Samen, in Stichtse Vecht kunnen we dat!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 2

Stichtse Vecht, 26 maart 2020

Beste inwoners,

Toen ik gisteravond de dag overpeinsde, besefte ik weer hoe lastig deze tijd voor ons is. Het RIVM gaf woensdag voorzichtig aan dat de groei van het aantal besmettingen langzaam afvlakt. Dat stemde me hoopvol. En niet veel later kreeg ik telefonisch het verdrietige bericht dat er in Stichtse Vecht twee inwoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee heeft onze gemeente nu drie dodelijke slachtoffers van het coronavirus te betreuren. Hoewel ik weet dat dit niet alleen onze gemeenschap treft, raakt het nieuws me. Wat een verlies. Om je machteloos bij te voelen. Ik denk aan de nabestaanden, familie en vrienden die dit verlies doormaken. Tegen hen zeg ik: wij leven met u mee.

Maar meeleven alleen is niet voldoende. En daarom vraag ik u ook nu weer: houd u alstublieft aan de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Neem die 1,5 meter afstand. Blijf thuis als dat kan. Zo remmen we het virus zoveel als mogelijk af. Zo beschermen we onze kwetsbare inwoners. En zo houden we het zorgsysteem overeind dat we nu keihard nodig hebben. De maatregelen zijn noodzakelijk: alleen op deze manier kunnen we deze lastige periode zo goed mogelijk met elkaar doorkomen.

Als gemeente werken we hard om de dienstverlening en sturing door te laten gaan, onder deze omstandigheden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, maar dat kan niet altijd over zaken waarvoor andere overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn. Als gemeente verwijzen wij daarom bijvoorbeeld naar de website van de GGD regio Utrecht en het RIVM. Daar is veel informatie te vinden over de actuele ontwikkelingen van het coronavirus. Zoals het aantal positief geteste inwoners en het aantal inwoners in Nederland dat aan de gevolgen van het virus is overleden.

Op dit moment heeft de zorg voor inwoners absolute prioriteit terwijl het coronavirus zich nog steeds relatief snel verspreidt. Het is niet vanzelfsprekend om specifiek voor onze gemeente informatie te krijgen over positief geteste inwoners, herstelde coronapatiënten en mensen die helaas zijn overleden. Dat is anders dan wij gewend zijn, maar in deze tijd is dat helaas zo. Gelukkig zijn er ook veel mensen die herstellen van het coronavirus. Ook in Stichtse Vecht, zo weet ik uit mijn contacten met een aantal van hen. Feit is dat wanneer iemand 24 uur volledig klachtenvrij is, hij of zij weer aan het maatschappelijke leven kan deelnemen.

Het zijn lastige tijden. Maar geen tijden om de moed te verliezen. Laten we naar elkaar blijven omkijken en elkaar helpen waar dat kan. Zoals ik ook in mijn videoboodschap zei en in mijn eerdere brief aan u schreef: houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 1

Stichtse Vecht, 19 maart 2020

Beste inwoners,

De maatregelen van de overheid tegen het verspreiden van het coronavirus raken ons allemaal. Thuis, op het werk, op straat. Er doet zich een situatie voor die we niet eerder hebben meegemaakt. En die telkens verandert. Dat is onwennig, soms zelfs beangstigend, want we verliezen voor ons gevoel de controle op ons eigen leven. Iedereen gaat daar anders mee om. Als uw burgemeester wil ik u op het hart drukken om de maatregelen te steunen en hieraan mee te werken. Zodat we met elkaar en met ons gezonde verstand er voor zorgen dat we het coronavirus kunnen afremmen en onze samenleving draaiende houden.

Uw gemeente werkt lokaal en regionaal, voor en achter de schermen aan een passend antwoord op de gevolgen van de maatregelen. We zorgen dat onze dienstverlening zoveel als mogelijk door kan gaan en het gemeentebestuur de besluiten kan nemen die nodig zijn. Het is goed en belangrijk dat de overheid een pakket aan maatregelen neemt dat ondernemers helpt om deze periode door te komen. Denk aan onze restaurants en cafés. Grote en kleine bedrijven, zzp’ers: de gevolgen zijn groot.

Ik heb ook een persoonlijke oproep: kijk naar elkaar om, houd rekening met elkaar, met de ouderen en met mensen met een slechte gezondheid. Zij zijn het meest kwetsbaar. Omdat het voor hen niet verstandig is om de deur uit te gaan, kunnen we hen een handje helpen. Een boodschap doen en wat extra aandacht geven bijvoorbeeld. Niet alleen ‘online’ maar ook via een telefoontje, een briefje door de deur of een ander gebaar. Dit doet wonderen.

Het was mijn bedoeling om in de eerste maanden als burgemeester met tal van werkbezoeken de gemeente beter te leren kennen. Ook de weekmarkten had ik op het oog als plek om inwoners te kunnen spreken en te ontmoeten. Hoewel ik de achterliggende weken al op de nodige plekken ben geweest, dwingen de maatregelen rondom het coronavirus mij op dit punt even een pas op de plaats te maken. Zodra het kan, pak ik de draad vanzelfsprekend weer op.

Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat ik grote waardering heb voor de mensen die nu, dag en nacht, werken voor onze gezondheid en veiligheid. Voor onderwijzers, de mensen in de zorg en iedereen die nu vanwege de aard van zijn of haar werk hard nodig is. Dank en groot respect voor alles wat u op dit moment doet!

In de anderhalve maand dat ik nu uw burgemeester mag zijn, heb ik Stichtse Vecht leren kennen als een warme en betrokken gemeenschap. Dat blijkt ook wel uit de maatschappelijke initiatieven die ook in Stichtse Vecht het licht zien. U biedt hulp aan, neemt initiatief en toont solidariteit. Bijvoorbeeld door elkaar te ondersteunen bij de opvang van kinderen en het boodschappen doen voor ouderen. Dit geeft mij en ons allemaal vertrouwen dat we dit samen kunnen klaren. Het coronavirus maakt ons sterker in onze saamhorigheid.

Ik wens iedereen toe dat we de komende periode goed doorkomen met elkaar. Houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders