Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 5

Stichtse Vecht, 9 juli 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Na maandenlang binnen zitten, thuiswerken, vooral bezig zijn met wat niet kan of mag, komt er meer ruimte voor ons allemaal. Vanaf 1 juli heeft het kabinet de maatregelen flink versoepeld. Meer nog dan de meesten onder ons hadden gehoopt en voorzien. Dankzij de inzet en flexibiliteit van ons allemaal hebben we het coronavirus voor nu onder controle gekregen. Daar kunnen we trots op zijn en dat verdient een compliment aan ons allemaal!

We kunnen bij elkaar op bezoek, een terrasje pakken, naar de bibliotheek, het museum of de bioscoop of naar een klein concert gaan. De sportscholen zijn ook weer open. Zo pakken we ons leven weer op. We gaan een periode in waarin weer veel meer kan. Een fijn vooruitzicht, maar de ‘ruimte met regels’ brengt ook zorgen met zich mee.

Want hoe houden we het veilig voor elkaar? Hoe gaan we om met anderhalve meter afstand? Hoe houden we de ingesleten basisregels – handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, afstand bewaren en drukte vermijden – vol? Belangrijke vragen omdat het risico van een tweede corona-golf of een lokale uitbraak aanwezig is. Het is daarom van belang dat we ons aan de richtlijnen blijven houden en alert zijn. Laten we voorzichtig blijven, want we doen het voor de gezondheid van ons allemaal. We kunnen genieten van de ruimte, maar niet onverschillig worden.

Nog een week en dan begint voor velen de zomervakantie. We hebben allemaal een intensieve tijd achter de rug en verlangen naar rust en ontspanning. Ik gun het u van harte! Deze zomer ziet er als gevolg van het coronavirus wel anders uit dan wij gewend zijn. Ik zie om me heen dat veel mensen ervoor kiezen om dit jaar in eigen land te blijven in plaats van naar het buitenland af te reizen.

Voor de thuisblijvers heeft Stichtse Vecht een hoop te bieden. Om met name kinderen en jongeren in Stichtse Vecht toch een alternatief te bieden tijdens de vakantie, is het Sportpunt Stichtse Vecht in gesprek met verenigingen, clubs en buurtsportcoaches om te kijken of er extra zomeraanbod georganiseerd kan worden voor hen. Gelukkig valt er voor jong en oud dicht bij huis veel moois te ontdekken. De omgeving van ons eigen Stichtse Vecht met zijn diverse natuur en rijke culturele erfgoed is prachtig en het (her)ontdekken zeker waard. Ik kijk nog steeds mijn ogen uit.

Ik ben vijf maanden uw burgemeester. Wanneer ik terugkijk op die periode dan voelt het langer geleden; de tijd is omgevlogen. Het verbaast mij hoe snel ik mij hier thuis voel. Uw warme ontvangst heeft daar beslist een belangrijke rol in gespeeld. In de eerste weken heb ik het geluk gehad veel handen te mogen schudden tijdens tal van boeiende bijeenkomsten. Daardoor heb ik al veel inwoners kunnen ontmoeten. Ik ben blij dat de versoepeling van de coronamaatregelen mij de mogelijkheid biedt de gemeente en haar inwoners verder te leren kennen.

Bij mijn aantreden stond er een uitgebreid kennismakingsprogramma klaar dat mij langs alle kernen in Stichtse Vecht zou brengen om inwoners, ondernemers, en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Mijn agenda was daar helemaal op afgestemd. Na ruim een maand kwam er een dikke streep door mijn inwerkperiode door het coronavirus. Net als bij velen van u zijn de uitbraak van het virus en de maatregelen die daarop steeds werden genomen mijn dagelijks handelen gaan bepalen. Ook ik werd een fanatieke thuiswerker, die achter de laptop met camera gesprekken voerde.

Ik zag hoe u de schouders eronder zette en zorgde voor elkaar. Al die mooie initiatieven gaven mij een warm gevoel. De achterliggende maanden heb ik gezien hoe de verbondenheid die onze gemeenschap kenmerkt zich toonde in kleine en grote gebaren. Ik wens ons van harte toe dat we deze mooie voorbeelden van solidariteit en saamhorigheid kunnen behouden.

Mijn echtgenote en ik verhuizen deze maand naar Stichtse Vecht. Ik ben er van overtuigd dat we ons zeker snel thuis voelen. Ik zie er naar uit om mensen te ontmoeten, een fietstocht te maken langs de Vecht en deel uit te maken van de gemeenschap. Samen met u werk ik graag verder aan onze mooie gemeente.

Ik wens u allemaal een prachtige zomer en een welverdiende vakantie toe!

Blijf gezond!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 4

Stichtse Vecht, 28 mei 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

De maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus hebben de afgelopen elf weken veel van ons gevraagd. De eerste, acute fase van de crisis, waarin we beperkt waren in onze bewegingsvrijheid, hebben we achter de rug. Het was ‘alle hens aan dek’ om met elkaar het coronavirus onder controle te krijgen. Het binnen blijven en thuiswerken, met lege straten voelde heel onwerkelijk. Soms was het ook heel eenzaam zonder familie of vrienden, of zonder collega’s om ons heen. Ik heb gezien hoe wij als gemeenschap daarmee zijn omgegaan. Niet alleen omdat velen zich zo goed aan de regels hebben gehouden, maar juist ook omdat velen extra hebben omgekeken naar buurtgenoten die het moeilijk hadden. We hebben het met en voor elkaar gedaan!

Zo langzamerhand wordt zichtbaar dat de omvang van de crisis groot is en dat we als gemeenschap schade hebben opgelopen. Het coronavirus heeft dierbaren van ons weggenomen. Contact met familie en vrienden moest op afstand georganiseerd worden. Hen helpen of omhelzen was er niet bij.

Ondernemers hebben het moeilijk en het einde is nog niet altijd in zicht. Het doet ongelofelijk pijn om te zien wat deze crisis doet met sommige bedrijven waar zo hard  – en soms jarenlang – aan is gewerkt. Als gemeente willen we hen niet alleen een hart onder de riem steken door langs te gaan of op een andere manier contact op te nemen, maar kijken we ook hoe we ondernemers en zelfstandigen verder kunnen helpen.

Door de inzet van ons allemaal is het nu mogelijk om de maatregelen te versoepelen. Kinderen gaan weer naar school en sportclubs. De kappers zijn open, de markten kunnen weer als vanouds gehouden worden en de sportvelden worden weer gebruikt. Deze week hebben de bibliotheken hun deuren geopend en vanaf 1 juni kunnen we weer naar cafés, restaurants, bioscopen, musea en theaters. Het zomerse weer lokt ons naar buiten. Voor een wandeling, fietstocht of een tochtje op de Vecht. Een heerlijk vooruitzicht, waarop ik me ook verheug!

Stukje bij beetje hebben we meer ruimte gekregen, en dat is fijn. Maar toch: het coronavirus is nog steeds onder ons en dat brengt onzekerheid met zich mee. Er is nog geen zicht op een vaccin. Misschien leidt een tweede uitbraak van het virus weer tot verscherping van de maatregelen en moeten we weer een stap terug doen.

Daarom is het belangrijk dat we de basisregels die de verspreiding van het virus moeten voorkomen blijven naleven: werk zoveel mogelijk thuis, was vaak de handen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en blijf bij verkoudheidsklachten thuis. Daarmee houden we het veilig voor onszelf en onze omgeving.

Naleving van de regels vraagt om gezond verstand, geduld en aanpassingsvermogen. Wat doet u bijvoorbeeld als u een leuk uitstapje heeft bedacht en het wordt onderweg duidelijk dat veel meer mensen dit zelfde idee hadden? Het is dan echt verstandig rechtsomkeert te maken. Ga naar een andere plek of weer naar huis. Ga een andere keer op pad, als het minder druk is en u wél de 1,5 meter afstand kunt bewaren. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor de ander.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de beschikbare en soms schaarse ruimte veilig gebruiken. We moeten ook anderen die veilige ruimte gunnen. Zo kunnen we stap voor stap met elkaar gaan werken aan herstel. Herstel van samen leven en ook herstel van de economie.

Zolang het coronavirus onder ons is en er geen vaccin is, moeten we dus verstandig zijn. Ik blijf dus om uw medewerking en begrip vragen. Houd u aan de basisregels, blijf naar elkaar omkijken. Wees tolerant en help elkaar. Samen kunnen we dit!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 3

Stichtse Vecht, 23 april 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Het is volop lente. Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar de bijzondere dagen die we jaarlijks deze tijd van het jaar met het hele land beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat deze evenementen en herdenkingen niet doorgaan dit jaar. Tenminste, niet in de vorm die we gewend zijn.

Natuurlijk kunnen we wel iets doen, want we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is belangrijk en waardevol om de doden te herdenken, stil te staan bij de bevrijding van ons land 75 jaar geleden en Koningsdag te vieren. Dus laten we samen doen wat mogelijk is om er thuis een paar bijzondere dagen van te maken.

Koningsdag

Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis. Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd. Ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Daarnaast is het ook niet de bedoeling om thuis feestjes met meer mensen dan alleen huisgenoten te organiseren.

Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen om er dit jaar een feestelijke dag van te maken? Om Stichtse Vecht in oranjesfeer te brengen roep ik u op om op 27 april allemaal de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen.

Landelijk is een aantal initiatieven gelanceerd, zoals een nationale aubade om 10.00 uur uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. Zij roepen daarbij iedereen op met zo veel mogelijk mensen vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee te zingen of te spelen. Om 12.00 uur begint een digitale vrijmarkt en om 16.00 uur is een nationale toost. In het hele land wordt in huiselijke kring dan het glas geheven op de 53ste verjaardag van onze Koning.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een speciale website geopend waarop Koningsdag thuis online gevierd kan worden. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen op 27 april online samenkomen om het gevoel van Koningsdag te beleven en met elkaar te delen.

Verder kunt u zelf van alles organiseren met inachtneming van de geldende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Denk aan livestreams van optredens, online bingo’s, online quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon aan ons zorgpersoneel: het kan allemaal. Laagdrempelig, gratis en gezellig: helemaal in de sfeer van Koningsdag dus.

Dodenherdenking

De Dodenherdenking is voor veel mensen in Nederland een belangrijk moment in het jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Dat maakt het extra pijnlijk dat de herdenking niet op de traditionele manier kan plaatsvinden. In plaats van samen de doden te herdenken, herdenken we dit jaar thuis.

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vindt plaats zonder publiek, maar wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de NOS. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, alleen in aanwezigheid van minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Omdat er ook in de kernen van Stichtse Vecht geen herdenkingsplechtigheden met publiek kunnen plaatsvinden, geven we samen met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht een andere invulling aan de Dodenherdenking. Namens het gemeentebestuur zal ik gedurende de dag bij één van de herdenkingsmonumenten in onze gemeente een krans leggen. Gedurende de dag leggen kleine vertegenwoordigingen van de lokale Oranjevereniging of het 4-5 mei comité in de kernen een krans bij de monumenten daar. Dit alles zonder publiek.

RTV Stichtse Vecht maakt een speciale herdenkingsreportage van de kransleggingen en deze zal ’s avonds omstreeks 20.30 online verspreid worden.

Samen met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht nodig ik iedereen die een blaasinstrument bespeelt uit om in de eigen tuin, balkon of vanuit het open raam om 19.58 uur het taptoe-signaal mee te spelen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna wordt iedereen uitgenodigd thuis het Wilhelmus mee te zingen.

Bevrijdingsdag

Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Normaal gesproken een reden om deze dag nog uitbundiger dan anders te vieren. Het is immers een jubileumjaar! Als gevolg van het coronavirus kan dat nu helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door digitaal met elkaar te delen welke gedachten en gevoelens we hebben bij 75 jaar vrijheid.

Houd vol!

We leven al weken in bijzondere en voor sommigen van u moeilijke omstandigheden. Het is een situatie die het uiterste van ons vraagt. Ik leef mee met iedereen die direct of indirect getroffen is door het coronavirus, of door de beperkingen waarmee we nog enige tijd moeten leven. In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten moeten we volhouden. Door verstandige keuzes te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis komen.

De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf zoveel mogelijk thuis en houd, als u het huis uit gaat om boodschappen te doen of een ommetje te maken, altijd 1,5 meter afstand. Dit geldt ook op Koningsdag en 4 en 5 mei.

Ik vertrouw erop dat, nu veel van de maatregelen langer duren, u zich daaraan blijft houden, de juiste beslissingen neemt en het hoofd koel houdt. Gelukkig houden verreweg de meeste mensen zich aan de regels en weten ze ook waarom ze dat doen. Ik wil u bedanken voor uw discipline, uw begrip en uw geduld. Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt. Mensen helpen elkaar, met kleine en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. En mensen verzinnen creatieve manieren om het dagelijks leven dragelijker, leuker en mooier te maken.

Laten we die saamhorigheid en die creativiteit gebruiken om Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag recht te doen. Samen, in Stichtse Vecht kunnen we dat!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 2

Stichtse Vecht, 26 maart 2020

Beste inwoners,

Toen ik gisteravond de dag overpeinsde, besefte ik weer hoe lastig deze tijd voor ons is. Het RIVM gaf woensdag voorzichtig aan dat de groei van het aantal besmettingen langzaam afvlakt. Dat stemde me hoopvol. En niet veel later kreeg ik telefonisch het verdrietige bericht dat er in Stichtse Vecht twee inwoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee heeft onze gemeente nu drie dodelijke slachtoffers van het coronavirus te betreuren. Hoewel ik weet dat dit niet alleen onze gemeenschap treft, raakt het nieuws me. Wat een verlies. Om je machteloos bij te voelen. Ik denk aan de nabestaanden, familie en vrienden die dit verlies doormaken. Tegen hen zeg ik: wij leven met u mee.

Maar meeleven alleen is niet voldoende. En daarom vraag ik u ook nu weer: houd u alstublieft aan de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Neem die 1,5 meter afstand. Blijf thuis als dat kan. Zo remmen we het virus zoveel als mogelijk af. Zo beschermen we onze kwetsbare inwoners. En zo houden we het zorgsysteem overeind dat we nu keihard nodig hebben. De maatregelen zijn noodzakelijk: alleen op deze manier kunnen we deze lastige periode zo goed mogelijk met elkaar doorkomen.

Als gemeente werken we hard om de dienstverlening en sturing door te laten gaan, onder deze omstandigheden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, maar dat kan niet altijd over zaken waarvoor andere overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn. Als gemeente verwijzen wij daarom bijvoorbeeld naar de website van de GGD regio Utrecht en het RIVM. Daar is veel informatie te vinden over de actuele ontwikkelingen van het coronavirus. Zoals het aantal positief geteste inwoners en het aantal inwoners in Nederland dat aan de gevolgen van het virus is overleden.

Op dit moment heeft de zorg voor inwoners absolute prioriteit terwijl het coronavirus zich nog steeds relatief snel verspreidt. Het is niet vanzelfsprekend om specifiek voor onze gemeente informatie te krijgen over positief geteste inwoners, herstelde coronapatiënten en mensen die helaas zijn overleden. Dat is anders dan wij gewend zijn, maar in deze tijd is dat helaas zo. Gelukkig zijn er ook veel mensen die herstellen van het coronavirus. Ook in Stichtse Vecht, zo weet ik uit mijn contacten met een aantal van hen. Feit is dat wanneer iemand 24 uur volledig klachtenvrij is, hij of zij weer aan het maatschappelijke leven kan deelnemen.

Het zijn lastige tijden. Maar geen tijden om de moed te verliezen. Laten we naar elkaar blijven omkijken en elkaar helpen waar dat kan. Zoals ik ook in mijn videoboodschap zei en in mijn eerdere brief aan u schreef: houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 1

Stichtse Vecht, 19 maart 2020

Beste inwoners,

De maatregelen van de overheid tegen het verspreiden van het coronavirus raken ons allemaal. Thuis, op het werk, op straat. Er doet zich een situatie voor die we niet eerder hebben meegemaakt. En die telkens verandert. Dat is onwennig, soms zelfs beangstigend, want we verliezen voor ons gevoel de controle op ons eigen leven. Iedereen gaat daar anders mee om. Als uw burgemeester wil ik u op het hart drukken om de maatregelen te steunen en hieraan mee te werken. Zodat we met elkaar en met ons gezonde verstand er voor zorgen dat we het coronavirus kunnen afremmen en onze samenleving draaiende houden.

Uw gemeente werkt lokaal en regionaal, voor en achter de schermen aan een passend antwoord op de gevolgen van de maatregelen. We zorgen dat onze dienstverlening zoveel als mogelijk door kan gaan en het gemeentebestuur de besluiten kan nemen die nodig zijn. Het is goed en belangrijk dat de overheid een pakket aan maatregelen neemt dat ondernemers helpt om deze periode door te komen. Denk aan onze restaurants en cafés. Grote en kleine bedrijven, zzp’ers: de gevolgen zijn groot.

Ik heb ook een persoonlijke oproep: kijk naar elkaar om, houd rekening met elkaar, met de ouderen en met mensen met een slechte gezondheid. Zij zijn het meest kwetsbaar. Omdat het voor hen niet verstandig is om de deur uit te gaan, kunnen we hen een handje helpen. Een boodschap doen en wat extra aandacht geven bijvoorbeeld. Niet alleen ‘online’ maar ook via een telefoontje, een briefje door de deur of een ander gebaar. Dit doet wonderen.

Het was mijn bedoeling om in de eerste maanden als burgemeester met tal van werkbezoeken de gemeente beter te leren kennen. Ook de weekmarkten had ik op het oog als plek om inwoners te kunnen spreken en te ontmoeten. Hoewel ik de achterliggende weken al op de nodige plekken ben geweest, dwingen de maatregelen rondom het coronavirus mij op dit punt even een pas op de plaats te maken. Zodra het kan, pak ik de draad vanzelfsprekend weer op.

Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat ik grote waardering heb voor de mensen die nu, dag en nacht, werken voor onze gezondheid en veiligheid. Voor onderwijzers, de mensen in de zorg en iedereen die nu vanwege de aard van zijn of haar werk hard nodig is. Dank en groot respect voor alles wat u op dit moment doet!

In de anderhalve maand dat ik nu uw burgemeester mag zijn, heb ik Stichtse Vecht leren kennen als een warme en betrokken gemeenschap. Dat blijkt ook wel uit de maatschappelijke initiatieven die ook in Stichtse Vecht het licht zien. U biedt hulp aan, neemt initiatief en toont solidariteit. Bijvoorbeeld door elkaar te ondersteunen bij de opvang van kinderen en het boodschappen doen voor ouderen. Dit geeft mij en ons allemaal vertrouwen dat we dit samen kunnen klaren. Het coronavirus maakt ons sterker in onze saamhorigheid.

Ik wens iedereen toe dat we de komende periode goed doorkomen met elkaar. Houd het hoofd koel en het hart warm.

Burgemeester Ap Reinders

Bedankt Haarlemmermeer!

Deze week eindigt na bijna 6 jaar mijn wethouderschap voor de gemeente Haarlemmermeer. Het was een voorrecht om voor en mét onze inwoners en ondernemers te kunnen werken op de portefeuilles Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid. Natuurlijk verlaat je een gemeente als Haarlemmermeer niet zomaar. Vooral niet als je er, zoals ik, geboren en getogen bent. Maar de mogelijkheid om burgemeester te worden in de gemeente Stichtse Vecht kón ik niet voorbij laten gaan.

Voor wie het niet kent: de gemeente Stichtse Vecht ligt ruwweg tussen Amsterdam en Utrecht. De gemeente telt inmiddels zo’n 65.000 inwoners en is in 2011 ontstaan na een fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Net als Haarlemmermeer bestaat het uit verschillende grotere en kleinere kernen; 12 om precies te zijn. Daar waar Haarlemmermeer grotendeels omzoomd wordt door de Ringvaart, heeft Stichtse Vecht het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht met zijn mooie buitenplaatsen.

Buitenplaats Goudestein in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.
Buitenplaats Goudestein in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.

In de verschillende afscheidsinterviews die ik de afgelopen dagen heb gegeven, is me gevraagd of het burgemeesterschap altijd al een droom of een ambitie is geweest. Ik heb telkens op die vraag geantwoord dat het niet zo was dat ik op een ochtend de gordijnen opendeed en dacht: “ik wil burgemeester worden!”. Bij mij is het besef dat het burgemeesterschap een mooie vervolgstap in het openbaar bestuur zou kunnen zijn echt langzaam, tijdens mijn wethouderschap, gegroeid. Het vindt bij mij zijn oorsprong in de wens en behoefte om met mijn kennis en ervaring iets te kunnen doen voor het algemeen belang. Een onafhankelijke rol, zoals die van burgemeester, past mij bovendien als persoon goed.

De gemeente Stichtse Vecht volgde ik overigens al een tijdje. Het is vanuit verschillende perspectieven een interessante gemeente. Een gemeente met een rijke historie, waar stad en landelijk gebied in elkaar overvloeien en waar veel gebeurt. Toen de kans zich dan ook voordeed, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd naar de functie van eerste burger. Omdat ik in Haarlemmermeer een lokale partij heb vertegenwoordigd, Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP), word ik in Stichtse Vecht de facto partijloos burgemeester. Nu wordt elke burgemeester geacht onafhankelijk te zijn en boven de partijen te staan maar partijloos, dus niet lid van een politieke partij, zijn er maar weinigen. Slechts zo’n 3% van alle burgemeesters in Nederland was in 2019 partijloos.

Ik heb, zo vlak voor mijn vertrek, ook vaak de vraag gekregen waar ik het meest trots op ben. Het zijn eigenlijk te veel zaken om op te noemen maar eentje is zeer zeker het programma Zaai. Met dit programma hebben we de achterliggende jaren tientallen startende ondernemers en zelfstandige professionals (zp’ers) uit onze gemeente op weg geholpen om hun onderneming tot een succes te kunnen maken. Haarlemmermeer is immers niet alleen de gemeente met de grote, internationale bedrijven op Park 20/20 maar ook die van de ondernemer die vanuit zijn zolderkamer opereert. En elk van die twee categorieën ondernemers draagt bij aan de sterke economische positie van de gemeente Haarlemmermeer. Ik heb me daarom niet alleen in Haarlemmermeer maar ook bij mijn collega’s van de 40 grootste gemeenten (de G40) hard gemaakt voor de belangen van juist díe groep ondernemers.

Waar ik ook blij mee ben, is dat we met de aanpak “Werk boven Uitkering” erin zijn geslaagd om het aantal mensen te beperken dat een beroep op een bijstandsuitkering moet doen. Zoveel als mogelijk proberen we hen naar een passende plek op de arbeidsmarkt te leiden. En met succes! Verder heeft onze werkorganisatie AM match laten zien dat ook mensen met een arbeidsbeperking succesvol aan het werk kunnen worden geholpen. Heel belangrijk, want werk is zoveel meer dan alleen een inkomen. De gemeentelijke herindeling van 2019 waaruit de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ontstaan en waarbij ik zelf nauw betrokken was, is voor mij ook een mijlpaal. De opsomming had nog langer kunnen zijn maar dit is wel een mooie greep uit de zaken waarop ik met trots terugkijk.

Ik dank iedereen voor het vertrouwen, het werkplezier en vooral de samenwerking; een wethouder is niets in zijn eentje. De gesprekken met de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer hebben mij altijd goed gedaan en waren erg belangrijk voor mij. Dáár ligt mijn motivatie voor mijn keuze voor het openbaar bestuur. Voor hen wil ik het verschil proberen te maken.

Het was een fijne tijd. Bedankt Haarlemmermeer!

Reageren op dit bericht? Klik hier!