Drager van de rode lantaarn

Haarlemmermeer staat bij de 100.000+ gemeenten op een mooie gedeelde laatste plaats met Westland als het gaat om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Onze gemeente is daarmee drager van de rode lantaarn. In onze gemeente hebben op de 1000 inwoners er 21 een bijstandsuitkering. De ‘nummer 1’ is Rotterdam, met 96 per 1000 inwoners. Dit staat te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.

img_0026Natuurlijk: Haarlemmermeer heeft met ruim 154.000 banen een bloeiende en diverse arbeidsmarkt. We hebben al sinds jaar en dag een relatief laag aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand. Maar we investeren ook: in de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, zodat we vraag en aanbod snel kunnen matchen. We investeren in competenties en arbeidsvaardigheden van onze inwoners, zodat het makkelijker wordt om werk te vinden en te behouden. We werken nauw samen met het UWV en het Leerwerkloket als het gaat om het behalen van startkwalificaties. En we kijken hoe we nog beter op maat gesneden ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van werk en het opdoen van werkervaring via onder meer leer-werktrajecten.

De arbeidsmarkt in onze polder en onze inspanningen dragen bij aan het relatief lage aantal inwoners in de bijstand. Toch zien we ook –in lijn met het landelijke beeld- een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand. Het adagium ‘werk boven uitkering’ blijft echter ons uitgangspunt. Maar daarvoor moeten we wél met onze partners en lokale en regionale werkgevers extra inspanningen leveren.

Daar komt bij dat de mensen die een beroep doen op de bijstand een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en vaak meer dan één probleem. Het gaat niet altijd uitsluitend om het niet hebben van een baan. Wij zien echter dat de middelen die we van het Rijk krijgen om mensen te ondersteunen bij hun weg terug naar de arbeidsmarkt, de laatste jaren onder druk staan. Willen we zo laag in de klassering blijven als nu, dan moeten we kunnen blijven doen wat we de afgelopen jaren deden.

Daarom hoop ik dat men bij de kabinetsformatie en het schrijven van het regeerakkoord voldoende middelen reserveert om de stijgende landelijke trend van het aantal bijstandsgerechtigden te keren. Zodat iedereen aan de slag kan en naar vermogen zijn eigen inkomen kan verdienen.

Reageren op dit bericht ? Klik hier!

Aan de slag!

De economie zit in de lift, er komen weer banen bij. Goed nieuws dus voor mensen die werk zoeken! Jazeker, maar het is helaas geen garantie voor succes. Want er is een groep voor wie het, om verschillende redenen, lastig is om werk te vinden. Omdat men “te oud” is bijvoorbeeld. Omdat men niet over de juiste papieren of vaardigheden beschikt. Omdat men (chronisch) ziek is. Omdat er sprake is van persoonlijke problemen zoals schulden. Daarbij gaat het helaas ook nogal eens om een combinatie van zaken. Tel daarbij op dat hoe langer iemand geen werk heeft, hoe moeilijker het is om werk te vinden, en de cirkel is rond.

lookingforajobHet is dus niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden. Een steun in de rug kan dan helpen. Vanuit die gedachte zijn we onlangs in Nieuw-Vennep begonnen met een pilot die we “Aan de slag” hebben gedoopt. Met deze pilot gaan we heel systematisch inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen op gesprek uitnodigen. Mensen die om uiteenlopende redenen soms al jaren thuis zitten. We gaan het gesprek met hen aan en kijken waar de schoen wringt om aan de slag te kunnen. Helemaal op het individu toegesneden komt er een plannetje hoe iemand dan weer – zoveel als mogelijk – aan het arbeidsmarktproces kan deelnemen. Maatwerk is het kernwoord. Waarbij ik er wel tegelijk aan toe wil voegen dat “maatwerk” geen synoniem is voor “vrijblijvendheid”. Werk gaat namelijk boven uitkering en “iedereen kan iets doen met de juiste oplossingen” is ons credo. Is er misschien niet direct betaald werk dan kan mogelijk vrijwilligerswerk een goede opstap zijn. Samen met de betrokken inwoners kijken we wat er nodig is in hun situatie. Is er (bij)scholing nodig, is er een re-integratie traject nodig? We kijken ook of er bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer zijn die hen goed als werknemer kunnen gebruiken. Of die bereid zijn om een stage- of leerplek te bieden. We helpen onze inwoners en bemiddelen hen naar werk.

De systematische aanpak van de pilot is intensief. Ik schreef het al in de eerste alinea: er zijn veel redenen waarom het niet altijd eenvoudig is om werk te vinden (en te houden). Het zal ook niet mogelijk zijn om iedereen naar een betaalde baan te begeleiden. Toch vind ik dat we tijd en moeite moeten steken in deze begeleiding. Wie werkt, levert een bijdrage aan de samenleving. Werk is ook veel méér dan alleen een inkomen! Het gaat bijvoorbeeld ook om eigenwaarde, je nuttig voelen. Een sociaal vangnet als de bijstand kan bovendien alleen in stand gehouden worden als alleen diegenen die écht niet kunnen werken, daar gebruik van maken. Daar hoort dan wat mij betreft ook bij dat we diegenen die dat nodig hebben, een steun in de rug geven. En dat willen we op een goede manier doen.

Deze pilot moet ons als gemeente dan ook helpen om goed te leren wat effectief en doelmatig is, want we moeten slim met de beschikbare middelen omgaan. We maken werk van werk in de overtuiging dat daar iedereen de vruchten van plukt, zowel het individu als de samenleving als geheel. Kortom: Aan de slag!

Reageren op dit bericht ? Klik hier!