Veteranendag 2018

Woensdagavond 6 juni 2018 organiseerde de gemeente Haarlemmermeer voor de tiende keer haar jaarlijkse Veteranendag: een eerbetoon aan alle veteranen verbonden aan Haarlemmermeer. Bij afwezigheid van waarnemend burgemeester Onno Hoes was de eer en het genoegen aan mij, als locoburgemeester, om de vele veteranen die Haarlemmermeer kent in schouwburg De Meerse in Hoofddorp te verwelkomen. Het beloofde een mooie avond te worden met onder meer de Marinierskapel der Koninklijke Marine en een optreden van musicalster Marjolein Teepen. En mooi was het inderdaad ook, afgaand op de vele reacties!

Veteranendag Haarlemmermeer 2018
Veteranendag Haarlemmermeer 2018 in Schouwburg De Meerse.

Onze Veteranendag is een prachtige manier om onze veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden, te bedanken. Het is voor veteranen op hun beurt een goede gelegenheid om bekenden weer te zien, te horen hoe het met hen gaat en herinneringeren op te halen. De landelijke Veteranendag vindt plaats op zaterdag 30 juni a.s. in Den Haag. Met onder meer een kleurrijk defilé van 4.000 veteranen en militairen en tal van historische en moderne legervoertuigen belooft het een waar spektakel te worden!

Maar met het spektakel en het gezellig samenzijn gaat nog steeds voor velen ook verdriet, gemis en pijn gepaard. In mijn toespraak namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer sprak ik niet alleen mijn waardering voor onze veteranen uit maar kwam dit ook tot uitdrukking.

Toespraak Veteranendag Haarlemmermeer 2018

“Ik heet u met trots welkom bij deze tiende Veteranendag in Haarlemmermeer. De veteranenplatforms uit Haarlemmermeer en Heemstede hebben een hechte band. Het kan dan ook niet anders, dan dat we ook onze buren voor deze tiende Veteranendag hebben uitgenodigd. Allen die uit Heemstede aanwezig zijn: ook voor u een heel warm welkom.

Als iets voor de tiende keer wordt georganiseerd, dan kun je wel spreken van een traditie. Een waardevolle traditie, wat mij betreft. Want vaak denkt men bij veteranen aan oude mannen, die in de `Tweede Wereldoorlog, of daarna, in de ‘Oost’ hebben gevochten, die daar spannende verhalen over vertellen en die de oude legervoertuigen rijdend houden.

Maar dan vergeten we, dat sinds de Tweede Wereldoorlog Nederlandse soldaten overal ter wereld zijn uitgezonden en nog steeds worden uitgezonden. We noemen dat vredesmissies, maar de context van die vredesmissies is altijd wrang. Het gaat immers om oorlog, om wreedheden. Wie dat heeft meegemaakt, krijgt dat niet snel uit zijn of haar hoofd.

Stelt u zich eens voor. Je wordt uitgezonden naar, bijvoorbeeld, Afghanistan. Je kunt ieder moment op een bermbom stappen, iedere vredelievende burger, of zelfs kinderen, kunnen zelfmoordterroristen zijn. Je moet alert zijn, iedere seconde van de dag. Onbezorgdheid, even ontspannen: dat kan geen moment. En als het mis gaat, dan gaat het gruwelijk mis. Met invaliderende verwondingen, met veel doden.

Dan kom je hier weer thuis in Nederland. Dit land waar alles geregeld is. Natuurlijk, hier is ook niet altijd alles pais en vrede, maar je hoeft niet constant op je hoede te zijn. Maar dat ben je wèl. Je kunt die onrust, die angst, die alertheid niet zomaar van je af leggen. ’s Nachts beleef je de verschrikkingen die je hebt gezien weer opnieuw. Ze noemen je paranoia, agressief, verward. En het ergste is: je familie, je vrienden, je buren, die niet weten wat je hebt meegemaakt. Je kunt ze ook niet uitleggen hoe dat voelt. Want je wilt er wel over praten, maar je kunt de woorden niet vinden.

Ik denk dat iedere veteraan, jong of oud, delen van wat ik net beschreef, herkent. Inmiddels is er meer maatschappelijke erkenning voor bijvoorbeeld het post-traumatisch syndroom, en dus ook hulp. Maar voordat de betrokkene zelf herkent én erkent wat er aan de hand is, is er vaak al veel water naar de zee gegaan.

Het is belangrijk dat de samenleving hoort wat veteranen te vertellen hebben. Want over de Tweede Wereldoorlog zijn we het allemaal wel eens: dat mag nooit, nooit meer gebeuren, daarom moeten we daarover blijven vertellen. Daarom herdenken we ieder jaar op 4 mei en vieren we onze vrijheid op 5 mei.

Tegelijkertijd is er nog steeds oorlog. Er zijn zóveel brandhaarden en oorlogen, soms maar op een paar uur vliegen van Nederland. Brandhaarden en oorlogen, waar onze soldaten rust en stabiliteit proberen te brengen. Dat ú, onze veteranen, dat heeft gedaan, dát verdient diepe waardering.

Met de jaarlijkse veteranendagen die overal in het land worden georganiseerd, willen we die waardering voor onze veteranen laten zien. Daarom zei ik aan het begin van mijn welkomstwoord: de veteranendag is een waardevolle traditie.

Ook dit jaar hopen we weer een mooi en gevarieerd programma voor u te hebben georganiseerd. U heeft al onder het genot van een heerlijk Indisch buffet met elkaar kunnen bijpraten. Maar er is meer. Ik maak straks plaats voor de Marinierskapel. Het concert dat zij geven is een zogenaamd Anjerconcert, een concert dat u wordt aangeboden door het Ministerie van Defensie en het Nationaal Comité Veteranendag. En vanaf deze plaats heet ik de vertegenwoordigers van het Nationaal Comité Veteranendag van harte welkom.

Na de Marinierskapel zetten we de muzikale avond voort, met musicalster Marjolein Teepen. Met een breed musicalrepertoire, van Flashdance tot de Kleine Blonde Dood, van We Will Rock You tot Kiss off the Spiderwoman, heeft zij haar sporen op het musicalpodium verdiend.

En heeft u tijdens het buffet nog niet iedereen kunnen spreken dan kunt u dat nog na het muzikale gedeelte doen. Er is dan nog ruimschoots de tijd om onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen en ervaringen te delen.

Ik wens u een hele fijne avond!”

Toespraak Veteranendag Haarlemmermeer 2018.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Week van het Sociaal Ondernemen

Week van Sociaal Ondernemen 2018

“Haarlemmermeer is synoniem voor ondernemerschap”. Een stelling die recht doet aan onder meer de geschiedenis van onze gemeente en het pionieren op de klei. Maar ook aan de hand van de circa 10.000 bedrijfsvestigingen en de actieve ondernemersverenigingen en businessclubs is die stelling te onderbouwen.

Als gemeente proberen wij dat ondernemerschap in de vele verschijningsvormen die het kent te faciliteren en te stimuleren. Ondernemen is anno 2018 méér dan het zien van kansen en daarmee het verdienen van geld. Steeds meer ondernemers laten zien dat ze midden in de samenleving staan, denken mee over oplossingen voor maatschappelijke problemen en willen bijdragen aan sociale en duurzame doelstellingen. Dat sociaal ondernemerschap, zoals wij dat noemen, juich ik toe! Want als gemeente kun je niet alles zelf bedenken en zelf oplossen; ideeën en initiatieven van ondernemers kunnen het verschil maken.

Want er valt nogal wat te doen… Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen naar vermogen zoveel als mogelijk in zijn eigen inkomen kan voorzien. Ook willen we – móeten we! – inzetten op een duurzame, circulaire samenleving. Alleen zo kan ook Haarlemmermeer een gemeente blijven waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. De ondernemers in Haarlemmermeer gaan uitdagingen niet uit de weg en een groot aantal ontpopt zich als een echte sociaal ondernemer. Denk aan een evenement als de Beursvloer, waarbij (hulp)vragen van verenigingen en maatschappelijke organisaties worden ingevuld door aanbiedingen door het bedrijfsleven. Maar er zijn veel meer initiatieven in ons bedrijfsleven, ook als het gaat om het verduurzamen van bedrijfslocaties en de bedrijfsvoering of om inwoners met een arbeidsbeperking aan passend werk te helpen.

Ook als gemeente zitten we niet stil. Zo werken we aan een zogenoemde “Social Impact Market”: een online marktplaats waar ondernemers terecht kunnen om socialer en groener in te kopen. Verder ondersteunt onze werkorganisatie AM match onder meer ondernemers in Haarlemmermeer die ambities hebben om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar er is veel meer! En al die inspanningen en initiatieven willen we graag laten zien en delen met onze ondernemers. Daarom organiseren we in de week van 5 februari de Week van het Sociaal Ondernemen.

Ik nodig u – ondernemer in Haarlemmermeer, groot of klein– van harte uit om aan te schuiven bij één van de activiteiten die in die week zullen plaatsvinden. Meer informatie over de Week van het Sociaal Ondernemen vindt u hier. En meedoen als ondernemer? Aanmelden kan hier.

PS Hieronder een mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap door Karel Goudsblom van Bakkerij MAMA in Zwanenburg.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

365 Dagen van de Ondernemer

Vrijdag 17 november vond de Dag van de Ondernemer plaats. MKB-Nederland organiseert deze dag omdat zij vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Wat MKB-Nederland betreft de start van een traditie om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep
Dag van de Ondernemer 2017: bezoek aan Logo’s & Letters, Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer is vanaf haar eerste dag een ondernemende gemeente. Na de drooglegging streken hier in eerste instantie pionierende agrariërs neer, maar zo’n 160 jaar later telt onze polder bijna 10.000 bedrijfsvestigingen. Daar zijn grote multinationals bij, maar ook veel middelgrote en kleine bedrijven.

Het vestigingsklimaat in Haarlemmermeer is dan ook ronduit goed. Onze nationale luchthaven is een enorme bedrijvenmagneet en trekt veel grote logistieke en internationale bedrijven aan. Maar ook kleine bedrijven en zelfstandige professionals van buiten de polder weten de weg naar en binnen Haarlemmermeer te vinden.

Als wethouder ondernemerschap vind ik de Dag van de Ondernemer een goed initiatief dat onder meer ook recht doet aan de toegenomen belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemers zorgen voor dynamiek en werkgelegenheid. Maar: ondernemers en vooral kleine ondernemers kunnen ook onder flinke druk staan. Zeker kleine ondernemers en zelfstandige professionals moeten veel ballen in de lucht houden. Ook in een hoogconjunctuur valt dat niet altijd mee.

Daarom geven wij startende ondernemers graag een stevige basis mee met programma’s als ZAAI met onder meer individuele coaching en een serie masterclasses die voor iedereen toegankelijk zijn. De Startersplatform-bijeenkomsten in het raadhuis passen ook in dit rijtje. Maar ook is er 155-Help-een-bedrijf, een initiatief van IMK – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf – bedoeld om ondernemers die zich zorgen maken over de continuïteit van hun onderneming te ondersteunen. Een soort EHBO-dienst waar inmiddels al ruim 150 gemeenten in Nederland zich bij hebben aangesloten. En natuurlijk kunnen ondernemers ook terecht bij onze mensen van het Ondernemersplein op het raadhuis in Hoofddorp en is dat zelfde Ondernemersplein ook online actief: op social media en internet voor allerhande informatie over ondernemen.

Volgend jaar hebben wij in Haarlemmermeer niet alleen een Dag van de Ondernemer maar óók een week van het ondernemerschap, het sociaal ondernemerschap om precies te zijn. Steeds meer bedrijven willen maatschappelijke impact creëren door bijvoorbeeld duurzaam te zijn of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In februari 2018 willen wij tijdens de Week van het Sociaal Ondernemerschap stil staan bij de kansen die sociaal ondernemerschap biedt en de mooie, succesvolle voorbeelden die er ook in Haarlemmermeer al zijn. Met ondernemen dus als tweesnijdend zwaard waarbij op een ondernemende manier een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.

Met al deze initiatieven proberen wij er in Haarlemmermeer eigenlijk elke dag van het jaar een Dag van de Ondernemer van te maken. Zowel voor de ondernemers in Haarlemmermeer – in alle soorten en maten aanwezig – als voor de samenleving als geheel. Kansen zien, kansen benutten en waarde creëren; óók maatschappelijke waarde. In Haarlemmermeer gebeurt het!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Stille kracht

De Nederlandse overheden hebben samen een enorme inkoopkracht. Lokale overheden besteden jaarlijks 50 miljard euro aan de inkoop van producten en diensten en het rijk geeft ook nog eens 10 miljard uit. De gemeente Haarlemmermeer heeft een inkoopvolume van ruwweg 200 miljoen euro per jaar. Voor dat bedrag kopen we uiteenlopende zaken in: van paperclips tot bankjes en verlichting op straat.

Inkopen is de normaalste zaak van de wereld, zoals eigenlijk elk huishouden en ondernemer dat ook doen. Maar met het inkopen van producten en diensten kunnen we echter veel méér bereiken. Als je zoveel inkoopt, kun je namelijk ook nog andere ambities proberen te helpen realiseren, bijvoorbeeld op sociaal gebied of op het terrein van duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord inkopen heet dat. Uiteraard kijken we scherp naar prijs en kwaliteit. Maar we kijken ook of we lokale of regionale ondernemers het werk kunnen laten uitvoeren. En we laten criteria als duurzaamheid, innovatie en social return – wat staat voor het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en innovatie meewegen. Natuurlijk is inkoop altijd maatwerk maar door deze criteria in het proces mee te nemen en te wegen, is inkoop een waardevolle aanvulling op ons reguliere beleid.

Zo zijn bijvoorbeeld voor het onderhoud aan bruggen of wegen in onze gemeente met regelmaat lokale en regionale (kleine) ondernemers aan het werk. Een ander voorbeeld is de geluidswal die aan de Zuidrand van Hoofddorp bij de Nieuwe Bennebroekerweg komt. Deze geluidswal weert niet alleen geluid maar levert ook energie en is een plek voor flora en fauna: een mooie combinatie van duurzaamheid en innovatie. Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn op hun beurt social return en het gebruik van duurzame brandstoffen belangrijke criteria.

Eind vorig jaar ondertekende de gemeente Haarlemmermeer als één van de eerste gemeenten in Nederland het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit manifest is geen lege huls: de ondertekenaars hebben daarmee de verantwoordelijkheid op zich genomen om bij inkoop de effecten daarvan op onze inwoners en ondernemers, op de welvaart en op het klimaat en milieu zwaar mee te laten wegen. Inmiddels hebben zo’n 85 lokale, regionale en landelijke overheden het manifest ondertekend en dit aantal groeit nog steeds. En daarmee maken we – samen met onze leveranciers – van inkoop een slim instrument dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities: een stille maar belangrijke kracht.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Kindpakket

Meedoen met sport, mee op schoolreisjes, een fiets, op muziekles, op zwemles. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. En dat zou het ook moeten zijn. Toch zijn er steeds meer kinderen voor wie dat niet geldt. Sterker nog: die hun verjaardag niet vieren en geen cadeautjes krijgen, laat staan dat ze lid zijn van een sportclub of muziekles krijgen. Armoede is helaas niet uitzonderlijk, ook in Haarlemmermeer. Bovendien is armoede niet “voorbehouden” aan gezinnen in een uitkeringssituatie. Ook in situaties waarin een ouder of de ouders werken, kan sprake zijn van een relatief klein inkomen. Niet voor niets hebben zowel de Sociaal-Economische Raad (SER) als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs elk een rapport het licht laten zien om aandacht te vragen voor werkenden die met grote moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zowel het SER– als het WRR-rapport bieden belangrijke handvatten voor een nieuw kabinet.

Infographic SER-rapport
Infographic SER-rapport “Opgroeien zonder armoede”, maart 2017 (klik afbeelding).

Ik vind dat dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in onze samenleving. Volwassenen, maar zéker kinderen. Kinderen moeten allereerst een onbezorgde jeugd kunnen hebben. Maar net zo belangrijk is het gegeven dat een jeugd in armoede vaak leidt tot sociale en financiële problemen in de toekomst. Want armoede wordt soms van generatie op generatie doorgegeven.

Er zijn veel regelingen om kinderen mee te laten doen maar we merken dat daar lang niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Soms omdat men zich schaamt om een beroep te doen op een sociale voorziening. Vaak ook omdat inwoners de weg niet kennen, omdat men niet van het bestaan van de regelingen weet. En als iemand wel van het bestaan weet, kan alle informatie die wordt gevraagd een drempel opwerpen.

Juist deze regelingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen wél mee kunnen doen. Dat vinden niet alleen wij, als lokale overheid, maar dat vindt ook “Den Haag”. Staatssecretaris Klijnsma heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Haarlemmermeer krijgt hiervan ruim een half miljoen. Dat gebruiken we bijna allemaal voor de regelingen zelf. Maar we investeren er ook in dat inwoners van het bestaan van de regelingen weten, dat de regelingen makkelijker vindbaar zijn op onze website en ook dat ze makkelijker aan te vragen zijn.

We bundelen alle regelingen in het zogenoemde kindpakket. Samen met organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, de Voedselbank en Stichting MeerWaarde zorgen we ervoor dat de ouders om wie het gaat van het kindpakket op de hoogte zijn. Want lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen, een fiets of een laptop: dat kan het verschil maken tussen aan de kant staan of meedoen in de samenleving.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Vroeg erop af!

Driekwart van de Nederlanders is tevreden over zijn financiële situatie. Iets meer dan de helft maakt zich echter zorgen over de financiële toekomst. Een op de vijf huishoudens had vorig jaar risicovolle schulden, problematische schulden of maakte gebruik van een schuldhulpverleningstraject.

In Haarlemmermeer kan 5 procent van de inwoners naar eigen zeggen moeilijk rondkomen. Dertien procent komt maar net rond en een groep van 22 procent -bijna 32.000 inwoners- heeft geen enkele buffer om onvoorziene kosten te kunnen betalen. Bijna 22.000 inwoners, dat is 15 procent, heeft schulden. 376 inwoners deden in 2016 een beroep op de schuldhulpverlening en dat waren er 118 meer dan vorig jaar.

Het lijken maar cijfers, maar achter die cijfers zit veel leed. Het gaat om mensen: volwassenen, alleenstaanden, chronisch zieken, kinderen, ouderen. Het kunnen onze buren zijn, of de vriendjes van onze kinderen. Misschien zijn het je ouders of is het je collega. Niemand loopt graag met zijn problemen te koop maar feit is dat meer mensen dan we misschien denken met financiële problemen kampen. Soms ernstige financiële problemen waarbij ook wij als gemeente in actie komen om schoon schip te maken of erger te voorkomen.

Tips deelnemers bijeenkomst “Samen voor Minima”

Hoe eerder je problemen aanpakt, hoe beter. Als er eenmaal sprake is van problematische schulden, is het een moeizaam, lang en niet altijd ook succesvol traject om die schulden te saneren. Maar: dan moeten we de signalen herkennen én erkennen en dus vroegtijdig actie ondernemen. Dat doen we met de pilot “Vroeg erop af”. Een pilot die we starten, samen met de woningcorporatie Ymere, stichting MeerWaarde en schuldhulpverlener Plangroep. Het uitgangspunt is simpel: Ymere geeft stichting MeerWaarde een seintje als er een huurachterstand aan het ontstaan is bij een huurder. Een professional van MeerWaarde neemt vervolgens contact op met de betreffende huurder. Zo kan snel “achter de deur” worden gekeken en ondersteuning worden geboden.

“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten” hoor ik nog wel eens als het om schulden en schuldhulpverlening gaat. Ongeacht hoe problematische schulden zijn ontstaan, ben ik van mening dat we onze inwoners altijd -en onder voorwaarden- de helpende hand moeten bieden. De maatschappelijke kosten zijn namelijk hoog: een woninguitzetting kost gemiddeld 105.000 euro, ongeacht hoe de schuld is ontstaan. Denk daarbij aan het verlies aan huurinkomsten voor de verhuurder, de kosten van procedures, de feitelijke uitzetting en de opslag van spullen. Bovendien moet de uitgezette persoon of het gezin ook toch érgens wonen. In veel gevallen verlenen wij als gemeente dan ook zogenoemde “leenbijstand” om de woning in te richten. Veelal blijkt die leenbijstand na een aantal jaar niet meer volledig inbaar. Veel belangrijker echter, zijn de sociale gevolgen van een huisuitzetting. Kinderen die misschien niet meer naar school gaan, of die door hun situatie worden buitengesloten of een achterstand oplopen. Volwassenen die hun baan verliezen en vervolgens nog dieper wegzakken in het schuldenmoeras.

Kortom, genoeg redenen waarom we in Haarlemmermeer in schuldhulpverlening investeren en het belangrijk vinden om in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen willen signaleren en aanpakken. Met het nieuwe Beleidsplan Wet Gemeenschappelijke schuldhulpverlening 2017 – 2021 dat het college van burgemeester en wethouders onlangs heeft vastgesteld, leggen we de focus op preventie en vroegsignalering. Daarom ook “Vroeg erop af”, want in alle gevallen geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Allianties als antwoord op veranderende arbeidsmarktvraag!

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Kwam je vroeger goed voorbereid op de arbeidsmarkt als je de basisschool, middelbare school en beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs had afgerond, nu staan de zaken er anders voor. Goudgerande regelingen als VUT, vroeg-pensioen en zelfs pensioen op je 65e zijn onbetaalbaar geworden. Nu al staat de pensioengerechtigde leeftijd op ruim 67 jaar en wordt in de wandelgangen in politiek Den Haag al gesproken over 70 jaar. Als gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen de veranderingen op de arbeidsmarkt elkaar steeds sneller op. Sommige beroepen verdwijnen, maar er komen andere voor in de plaats. Een baan voor onbepaalde tijd is niet noodzakelijkerwijs tot het pensioen en kennis en vaardigheden die vandaag nodig waren, zijn morgen achterhaald.

In dit licht is het noodzakelijk dat bedrijfsleven en onderwijs elkaar opzoeken en samenwerken. Wat is nodig, hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven er samen voor zorgen dat werknemers mobiel kunnen zijn en bijvoorbeeld binnen een sector maar juist ook tússen sectoren relatief makkelijk werk kunnen vinden? Welke competenties en vaardigheden zijn vandaag, morgen en overmorgen nodig? Rijtjes en feitjes leren volstaat niet meer, we hebben 21e eeuw-skills nodig, zoals creatief denken, digitale geletterdheid, ondernemend gedrag en kritisch denken.

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw eist óók dat de werknemer of de zelfstandige professional zelf de regie neemt over zijn of haar loopbaan. Dé baan voor het leven bestaat niet meer, we hebben flexibele schillen versus vaste contracten. We moeten omdenken: we praten niet meer over een baan maar over beschikbaar werk en het feit dat je het één doet, hoeft het ander niet uit te sluiten.

De gemeente Haarlemmermeer heeft met 9000 bedrijven – grote en kleine ondernemingen en zelfstandige professionals – een bloeiende arbeidsmarkt. De overheid – en wij ook als gemeente – ondernemers en onderwijs (de zogenaamde triple helix) investeren in allianties: in netwerken waar we samen kijken naar welke uitdagingen er liggen en wat we nodig hebben om die uitdagingen aan te gaan. Wat mij betreft zijn die allianties ook niet vrijblijvend, maar leggen zij een fundament onder een goed functionerende arbeidsmarkt die “mee-ademt” met ontwikkelingen in de maatschappij.

img_0022
Bijeenkomst Alliantie Arbeidsmarkt-Onderwijs, vrijdag 10 februari 2017

Reageren op dit bericht? Klik hier!