Een frisse start

Een nieuwe gemeente, een nieuw college. Op 1 januari van dit jaar zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude samengevoegd waarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ontstaan. Ik ben blij en trots dat ik door de gemeenteraad ben benoemd

De juiste schaal?

Ons land kent 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren gemeenten, samenwerkingspartners, werkbedrijven en UWV de werkgeversdienstverlening uit in een zogenoemd WerkgeversServicepunt. Sommige regio’s hebben één centraal WerkgeversServicepunt,

Drager van de rode lantaarn

Haarlemmermeer staat bij de 100.000+ gemeenten op een mooie gedeelde laatste plaats met Westland als het gaat om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Onze gemeente is daarmee drager van de rode lantaarn. In onze gemeente hebben op de 1000

Aan de slag!

De economie zit in de lift, er komen weer banen bij. Goed nieuws dus voor mensen die werk zoeken! Jazeker, maar het is helaas geen garantie voor succes. Want er is een groep voor wie het, om verschillende redenen, lastig