Ik ben geboren en getogen in Haarlemmermeer. In Hoofddorp om precies te zijn. Ik ken de gemeente daardoor erg goed. Sinds 2013 ben ik actief in de politiek. Tot en met 2012 ben ik – naast mijn baan als adviseur – 6 jaar lid geweest van de Rekenkamercommissie; de laatste 3 jaar als voorzitter. Zo ben ik dan ook met de gemeente als organisatie en de politiek in contact gekomen.

wethouderschapIk vertegenwoordig in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer de lokale politieke partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek). In het college ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen (sociale zaken), Arbeidsmarktbeleid, Dienstverlening Bedrijven, Inkoop- en aanbestedingsbeleid en Personeel. Ook ben ik projectwethouder voor het project Centrumontwikkeling Hoofddorp.

Mijn wens is om Haarlemmermeer in 2022 nóg mooier achter te laten dan het al is. Als een gemeente met een prettig woon-, werk- en ondernemersklimaat. Maar ook als een lokale economie die door economische diversificatie minder afhankelijk is van Schiphol en direct aan de luchthaven gerelateerde bedrijvigheid. Daarnaast wil ik graag een brug slaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mogelijk maken dat mensen naar vermogen aan het arbeidsmarktproces deelnemen, vind ik belangrijk. Het zinvol bezig zijn draagt niet alleen maatschappelijk bij, maar vooral ook persoonlijk. Werk is namelijk zoveel méér dan alleen een inkomen. Als werk en inkomen wegvallen en inwoners niet onmiddellijk op eigen kracht aan werk kunnen komen, dan ondersteunt de gemeente hen uit hoofde van de Participatiewet. Hetzelfde geldt voor inwoners die problematische schulden hebben of in zware financiële problemen dreigen te komen: ook zij staan er niet alleen voor. Als wethouder verantwoordelijk voor Werk & Inkomen span ik mij in om, binnen de mogelijkheden die de gemeente tot haar beschikking heeft, inwoners hierin te ondersteunen.

Ik wil startende ondernemers en zelfstandige professionals (zp’ers) faciliteren in hun ondernemerschap en dat ondernemerschap ook stimuleren: hier in Haarlemmermeer is het mogelijk. Dat is ook het credo voor het aantrekken van grotere bedrijven uit binnen- en buitenland. Ik span mij in om Haarlemmermeer als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam voor deze categorie bedrijven als aantrekkelijke vestigingsplaats op de kaart te zetten. Ik sta voor een gemeente die openstaat voor ideeën en initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samen met de ondernemer kijken wat kan en welke mogelijkheden er zijn. Maar ik sta ook voor een gemeente die bijvoorbeeld bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid oog heeft voor de lokale ondernemers.

Werken aan Haarlemmermeer is in alle opzichten een mooie, eervolle taak. Met genoegen zet ik mij dan ook voor onze gemeente in, samen met inwoners en ondernemers. Want de gemeente is van ons allemaal!