Stichtse Vecht, 8 oktober 2020

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Het gaat niet goed met het indammen van het coronavirus. Het aantal besmettingen in onze gemeente neemt de afgelopen weken fors toe. Ik krijg dagelijks bericht over nieuwe besmettingen. En dat zijn er iedere dag meer. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze regio loopt gestaag op. Dat alles baart mij zorgen. En is frustrerend, want ik zie zelf dat veel inwoners en ondernemers heel goed hun best doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas blijkt dat niet voldoende.

Het was even slikken toen we vorige week de extra maatregelen hoorden die het kabinet aankondigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn ingrijpend en beïnvloeden ons dagelijks leven. Het komt er op neer dat we een stapje terug moeten doen. Minder sociale contacten. Dat betekent onder meer niet naar de voetbalwedstrijden van onze kinderen kijken, eet- en drinkgelegenheden eerder dicht en beperkt bezoek aan kerken. Maar ook met een mondkapje op in publieke binnenruimten. De maatregelen zijn niet leuk maar helaas wel hard nodig. We kunnen nu niet anders dan alles op alles zetten. Anders gaan we straks terug naar de maatregelen die vanaf half maart, aan het begin van de coronacrisis, onze samenleving nagenoeg stillegden. Dat is niet goed voor onze economie en voor onze samenleving.

Wanneer ik met inwoners en ondernemers spreek, hoor ik dat de meningen uiteen lopen. Over de maatregelen, mondkapjes, wel of niet op bezoek bij kwetsbaren, hoeveel mensen er in een restaurant of in een kerk mogen en over de aangepaste sluitingstijden voor onze restaurants en cafés. Begrijpelijk. Ik haal er ook uit dat we allemaal wel klaar zijn met het coronavirus. Met de hele tijd rekening houden met iets onzichtbaars dat iedere keer weer voor verandering zorgt. En toch… zolang er geen medische remedie tegen het coronavirus is, kunnen we niet anders dan onszelf beperkingen opleggen.

Ik realiseer me dat er heel veel van u gevraagd wordt. Vooral ook van de grote groep kinderen en jongeren die over het algemeen weinig last heeft van het virus. Van de ondernemers – ik denk onder meer aan de horeca – die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. Van de ouderen en kwetsbaren die nu weer extra voorzichtig moeten zijn en minder deel kunnen nemen aan het sociale leven. Iedereen wordt geraakt door het coronavirus en de gevolgen ervan. Maar samen hebben we, met hoe we ons binnens- en buitenshuis gedragen, de sleutel in handen om het coronavirus onder controle te krijgen. U en ik moeten er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen afneemt en bijvoorbeeld de zorg niet verder onder druk komt te staan. We doen het voor onze dierbaren, het zorgpersoneel, voor uw kwetsbare vriendin of buurman. We doen het om te voorkomen dat de samenleving opnieuw tot stilstand komt.

Daarom kunnen we nu niet anders dan een stapje terug doen. Een stapje terug doen in ons sociale leven. Een stapje terug doen als het gaat om reizen, eropuit gaan. Beperk uw reisbewegingen. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Neem die anderhalve meter afstand in acht. Houd u aan de hygiënerichtlijnen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Vermijd drukte en geef de ander de ruimte. Ik vraag u om het dringende advies op te volgen om in publieke binnenruimten zoals winkels, cafés en restaurants, musea en overheidsgebouwen een mondkapje te dragen. Bij de balies van burgerzaken op ons eigen gemeentekantoor doen we dat inmiddels ook en vragen we onze bezoekers om ook een mondkapje te dragen.

De komende periode weten we of de maatregelen voldoende effect hebben. Laten we allemaal de schouders eronder zetten, om erger te voorkomen. We hebben bewezen dat we het verschil kunnen maken en dat doen we wat mij betreft nu weer.

Hou vol!

Burgemeester Ap Reinders

Brief aan inwoners Stichtse Vecht – 7
Getagd op: